Till huvudinnehåll
series

Jakten på det demokratiska klassrummet

Hur gör man för att bedriva undervisning i demokratiska arbetsformer?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Lärarroll och ledarskap

Programbild

Reggio Emilia

Staden Reggio Emilia i Italien är känd över hela världen för sin förskolepedagogik. Vi följer en grupp norska och danska förskolepedagoger på studieresa dit. Reggio Emilia utvecklades efter andra världskriget och vill fostra barnen till demokratiska och kritiskt tänkande medborgare. Barnen lär sig att de är en viktig del av samhället med rättigheter och möjlighet att påverka. Konstnärer, s.k. ateljeristas leder konstprojekt där barnen undersöker, tolkar och gestaltar sin omvärld. Barnen uppmuntras att pröva sina teorier om hur världen fungerar. Läraren lyssnar och alla får komma till tals. Möte med ateljeristan Titti Sassi. Idag går Italien genom en svår ekonomisk kris där alla samhällssektorer drabbas. Men man vill absolut värna om sin berömda förskola.