series

Skapelsemyter

• Grundskola 4-6

• Religionskunskap, Antik mytologi

Prometheus och elden

Skapelsemyter
Avsnitt 8 · 15 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer