series

Bildningsbyrån - sex

• Universitet

• Biologi, Sexualkunskap

Att skära i det allra känsligaste

Bildningsbyrån - sex
Avsnitt 12 · Sex · 29 min
Utbildningsnivå: Universitet
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer