Till huvudinnehåll
series

Bildningsbyrån - sex

Olika människor berättar om sina egna sexuella erfarenheter.

• Högskola

• Biologi, Kropp och hälsa

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Varför gör vi som vi gör?

Är människan som djuren eller har vår sexualitet formats av våra kulturella och religiösa föreställningar? Zooekologerna Erik Svensson och Jessica Abbott på Lunds Universitet studerar bananflugornas sexliv. De menar att det i princip är samma belöningssystem och samma gener som styr sexualiteten hos såväl bananflugor som människor. Professor Erik Svensson menar att man bland annat kan lära sig vilka gener som styr vår sexualitet. Han tror också att människan ursprungligen var långt mer promiskuös och att tvåsamheten förmodligen är en produkt av att vi började odla jord och inte längre levde i flockar. Professorn i idé och lärdomshistoria Lena Lennerhed konstaterar att kyrkan under århundraden förknippat sex med synd. Idag framstår för många det delvis avkristnade västerlandet som ett syndens näste där allt är tillåtet.