series

Lärarrummet

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Särskola

Klara Borg, särgymnasielärare

Lärarrummet
Avsnitt 24 · Säsong 3 · 29 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer