Till huvudinnehåll
series

Lärarrummet

Säsong 3. Porträtt av inspirerande och engagerade lärare.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Klara Borg, särgymnasielärare

Klara Borg är pedagog på Kung Saga gymnasium som är en liten gymnasiesärskola med estetisk inriktning. Klara är en av grundarna och i botten är hon dramapedagog. Genom dans, teater och musik får eleverna bättre självkänsla och blir på så sätt även mer mottagliga för de klassiska ämnena. Vi försöker få våra elever att bli självständiga och självsäkra individer som tror på sin förmåga att bidra till samhället, säger Klara Borg.