series

Lärandets idéhistoria

Om läraryrkets historia, från antikens filosofer och framåt.

• Universitet

• Psykologi och filosofi, Filosofi