series

Allti Kartong - jiddisch

• Grundskola F-3

• Modersmål och minoritetsspråk, Jiddisch

Om programmet

Ämnesord:

Geofysik, Meteorologi, Naturvetenskap, Regn

Produktionsår:

2013