series

Lärandets idéhistoria

Om läraryrkets historia, från antikens filosofer och framåt.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Psykologi och filosofi, Filosofi