Till huvudinnehåll
series

Dysselecksi

Niklas Hyland följer artonåriga Johannas sista gymnasietermin.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Specialpedagogik

Programbild

Varför händer så lite i skolan?

Av de barn som börjar i första klass får omkring 20 procent det svårt att lära sig läsa och skriva. 5-8 procent har dyslexi i varierande grad. Dyslexi är medfött och innebär att man har svårt att se och höra fonologiska ljudkombinationer. Det är lätt att upptäcka och går med metodisk träning att lindra ganska väsentligt. Ändå finns det ingen nationell handlingsplan för hur, och till vilket pris, den svenska skolan ska hjälpa de här barnen.