series

Le hold-up

Ett spännande gisslandrama i tio delar på enkel franska.

• Grundskola 7-9

• Moderna språk, Franska