series

Bildningsbyrån - förälder och funktionshindrad

• Universitet

• Samhällskunskap, Familj och samlevnad, Personer med funktionsnedsättning

Om programmet

Ämnesord:

Föräldrar med funktionsnedsättning, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2013