series

Labba

Roliga och enkla naturvetenskapliga experiment. För 10-12-åringar.

• Grundskola 4-6

• Kemi, Materiens uppbyggnad och kretslopp, Miljö, Avfall och återvinning