series

Bildningsbyrån - ekonomi

• Universitet

• Samhällskunskap, Samhällsekonomi

Keynes - kapitalismens räddare?

Bildningsbyrån - ekonomi
Avsnitt 4 · Ekonomi · 29 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer