series

Lärarrummet

Säsong 4. Möt inspirerande och engagerade pedagoger från hela landet.

• Lärarfortbildning

• Modersmål och minoritetsspråk, Romani chib, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod