series

UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

• Universitet

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning, Vuxna och äldre