series

UR Samtiden - Vi är romer

• Universitet

• Samhällskunskap, Nationella minoriteter

Mitt liv som rom i Sverige - Marika Kai

UR Samtiden - Vi är romer
5 min
Ämnesord: Romer
Utbildningsnivå: Universitet
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer