Till huvudinnehåll
series

Tio lektioner i språkdidaktik

Se hur du kan använda digital teknik när du lär dig ett nytt språk.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Svenska som andraspråk och sfi, Sfi - svenska för invandrare

Programbild

Digital kompetens

Lektion 9. Sfi-läraren Sara Lövestam utnyttjar elevernas kunskaper och tips när lektionen handlar om att använda sig av digital teknik och internet.