series

Tio lektioner i språkdidaktik

Se hur du kan använda digital teknik när du lär dig ett nytt språk.

• Lärarfortbildning

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Svenska som andraspråk och sfi, Sfi - svenska för invandrare

  • Medverkande: Sara Lövestam
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer