series

Tio lektioner i språkdidaktik

Se hur du kan använda digital teknik när du lär dig ett nytt språk.

• Lärarfortbildning

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Svenska som andraspråk och sfi, Sfi - svenska för invandrare