Till huvudinnehåll
series

Tio lektioner i språkdidaktik

Se hur du kan använda digital teknik när du lär dig ett nytt språk.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Svenska som andraspråk och sfi, Sfi - svenska för invandrare

Programbild

Text och genrer

Lektion 6. Sfi-läraren Sara Lövestam visar eleverna hur man kan visualisera texter och identifiera olika genrer med hjälp av ordmoln.