series

Vår samiska kamp

Om samernas situation idag och ur ett historiskt perspektiv.

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper