Till huvudinnehåll
series

Vår samiska kamp

Om samernas situation idag och ur ett historiskt perspektiv.

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Språkets makt

Idag har samer rätt, och möjligheter, att lära sig samiska men så har det inte alltid varit. Och de kan fortfarande möta motstånd. Marja Helena Fjellheim Mortensson från Elgå i Norge fick lära sig sydsamiska i skolan tack vare ett projekt där man satsade på flerspråkighet. Hon berättar hur det är att skriva dikter på ett språk som nästan ingen förstår. Vi möter också finske Mikkâl Morottaja som rappar på enaresamiska. Tack vare att hans pappa arbetat för att sprida enaresamiskan finns det en chans att språket lever kvar. Ole Henrik Magga lever i Kautokeino, en av få platser där samiska är ett levande vardagsspråk. Han är professor i samiska språk vid och understryker hur viktigt det är att språket hålls levande och används i vardagliga sammanhang och inte bara i skolan.