series

Bildningsbyrån EU

Hur och varför har EU utvecklats på det sätt det gjort?

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, Politik och statskunskap

Om programmet

Sändningsår 2014. I Europaparlamentet samlas politiska partier från olika länder i grupper utifrån ideologi för att kunna samarbeta över nationsgränserna. Det svenska Privatpartiet har slagit sig samman med den europeiska Gröna gruppen. Vi träffar Christian Engström (PP) som menar att den gruppen står närmast partiets åsikter när det handlar om internet och upphovsrätt. Parlamentarikerna har många lagförslag att ta ställning till och det är svårt att hinna få grepp om allt. Ofta är det svårt att avgöra vem som gjort vad i parlamentet eftersom politikerna där ofta kompromissar mer än de gör på hemmaplan. Lagarna stiftas av parlamentet och rådet tillsammans och därför är parlamentarikerna måna om att få en bred majoritet med sig till förhandlingarna till ministrarna i rådet.

Ämnesord:

Europaparlamentet, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Samhällsvetenskap

Produktionsår:

2014

Talat språk:

Svenska