series

Bildningsbyrån EU

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, EU

Hur jobbar en parlamentariker?

Bildningsbyrån EU
Avsnitt 7 · EU (2014) · 29 min
Utbildningsnivå: Folkhögskola / Studieförbund
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer