Till huvudinnehåll
series

Bildningsbyrån EU

Hur och varför har EU utvecklats på det sätt det gjort?

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, Politik och statskunskap

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Federation eller sönderfall?

Sändningsår 2014. De senaste årens ekonomiska kris har fått många att bli besvikna på EU och på allt fler håll ropas det på nationella lösningar. Journalisten Annika Ström Melin menar att vi inte längre kan ta demokrati och mänskliga rättigheter som något självklart i Europa. I sin bok "Europas svaga hjärta" beskriver hon bland annat utvecklingen mot ett mer auktoritärt styre i Ungern. Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap, säger EU-projektet har framställts som ett sätt att skapa ett lyckorike, men sådana finns inte. Det handlar om att försöka undvika katastrofer. Vi talar också med Pierre Schellekens, chef för EU:s kontor i Stockholm, och journalisten och författaren Göran Rosenberg.