series

Sverige sviker

Möt unga som har svårt att klara skolans mål.

• Grundskola 7-9

• Pedagogiska frågor, Samhällskunskap

Om programmet

Ämnesord:

Pedagogik, Pedagogisk metodik, Svenska som andraspråk, Sverige, Undervisning

Produktionsår:

2013