series

UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Hur ska pensionärer tänka när det gäller ekonomiska frågor?

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, Ekonomi, Individer och gemenskaper