series

UR Samtiden - Inspirerande matematik

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Betyg och bedömning, Didaktik och metod

Bedöma kunskaper med diagnosverktyget Diamant

UR Samtiden - Inspirerande matematik
45 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer