series

Histoires fantastiques

• Grundskola 7-9

• Moderna språk, Film och dramatiseringar

Wraithlook.com

Histoires fantastiques
Avsnitt 3 · 11 min
Utbildningsnivå: Grundskola 7-9
Språknivå: B1
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer