series

Ideologiernas historia - svenska som andraspråk

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Politiska ideologier, val och partier, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

Om programmet

Ämnesord:

Gröna rörelsen, Politik, Politisk ekologi, Politiska åskådningar, Samhällsvetenskap, Statskunskap

Produktionsår:

2014