series

Ideologiernas historia - svenska som andraspråk

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Politiska ideologier, val och partier, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

Om programmet

Ämnesord:

Feminism, Genusfrågor, Kvinnofrågor, Politik, Politiska åskådningar, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Statskunskap

Produktionsår:

2014