series

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

• Universitet

• Biologi, Ekosystem, Miljö, Föroreningar och miljögifter

Så påverkas vår miljö av läkemedel

UR Samtiden - Samhällets utmaningar
25 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer