series

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

• Universitet

• Biologi, Sjukdomar och ohälsa, Samhällskunskap, Vuxna och äldre

Sant och falskt om det goda åldrandet

UR Samtiden - Samhällets utmaningar
35 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer