Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Stöd att uppfatta, lära och minnas

Föreläsningar från FKS inspirationsdagar.

• Högskola

• Biologi, Kropp och hälsa, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

Äldre med adhd och autism

Vad vet man om funktion hos och levnadsvillkor för personer äldre än 60 år med adhd och autismspektrumtillstånd? Lena Nylander, överläkare och specialist i allmän psykiatri, berättar. Bland kognitiva hjälpmedel som äldre med adhd har hjälp av är framför allt minnesstöd, hjälp att kategorisera och sortera, rutiner, scheman och tekniker för att "förlänga stubinen". Från FKS inspirationsdagar på ABF i Stockholm 10-11 mars 2014. Arrangör: Föreningen för kognitivt stöd.