Till huvudinnehåll
series

Strategier för läsförståelse

En serie om att arbeta med läsförståelsestrategier.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Svenska, Läsning

Programbild

Inre bilder

Martina Jonsson, lärare i årskurs 3 på Kvarnbyskolan, läser högt för eleverna. De ska sedan föreställa sig en person som beskrivs i boken och måla av henne. Strategin kallas "Konstnären" och innebär att man måste läsa mellan raderna och väga in egen erfarenhet. Vi ser också hur årskurs 5 på Alviksskolan arbetar med att gå in i karaktärer för att sedan dramatisera sina inre bilder. Läsförståelsestrategin "Inre bilder" bygger inte på samma teoretiska ramverk som de övriga strategierna i denna tv-serie, men många lärare uppskattar och använder sig ändå av strategin när de undervisar i läsförståelse, då de menar att den leder till värdefulla samtal kring texten.