series

Justitia - svenska som andraspråk

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Lag och rätt, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

Brott i grupp

Justitia - svenska som andraspråk
Avsnitt 1 · 16 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer