series

UR Samtiden - Att lära ungdomar ekonomi

Ett heldagsseminarium med fokus på ungdomars ekonomi.

• Folkhögskola / Studieförbund

• Samhällskunskap, Ekonomi, Individer och gemenskaper