series

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar

• Universitet

• Idrott och hälsa, Kroppsideal, dopning och ätstörningar, Värdegrund, Mobbning

Utseenderelaterad mobbning på nätet

UR Samtiden - Nätmobbning bland ungdomar
22 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer