series

Lampornas mat

Lärorik serie om energi och elkraft för de äldre förskolebarnen.

• Förskola

• Fysik, El och energi