series

Lampornas mat

Lärorik serie om energi och elkraft för de äldre förskolebarnen.

• Förskola

• Fysik, El och energi

Utbildningsnivå: Förskola
  • Berättare: Lennart Jähkel
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer