Till huvudinnehåll
series

Idrottslärarens drömmar och dilemman

Om innehållet och komplexiteten i skolans idrott- och hälsaämne.

• Lärarfortbildning

• Idrott och hälsa, Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap

Programbild

Kroppens uttryck

Många lärare i idrott och hälsa lär ut schottis, bugg och salsa, men det är mindre vanligt att lära ut fri eller uttryckande dans. I uttryckande dans är det elevens fantasi och egna uttryck som står i fokus. Men hur bedömer och betygsätter man det? Vi träffar Amanda och Joakim, som deltar i en delkurs i expressiv dans för blivande idrottslärare. Amanda tror att det kommer att kännas naturligt att använda den sortens dans i skolan. Joakim, som är mer van vid bollsporter tror att det kan bli svårare, men tycker ändå att det ska bli spännande att undervisa i detta.