series

Lärandets idéhistoria

Om läraryrkets historia, från antikens filosofer och framåt.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Psykologi och filosofi, Filosofi

  • Medverkande: Zygmunt Bauman
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer