series

UR Samtiden - The conference 2014

• Universitet

• Teknik, Kommunikations- och informationsteknik

I fokus: en inkodad humanism

UR Samtiden - The conference 2014
Föreläsning · 17 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer