series

UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014

Föreläsningar från konferensen Framtidens läromedel.

• Högskola

• Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompetens