series

UR Samtiden - Jämställdhet 2.0

• Universitet

• Samhällskunskap, Värdegrund, Genus och jämställdhet

En mer mänsklig maskulinitet

UR Samtiden - Jämställdhet 2.0
39 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer