series

UR Samtiden - Att leva i miljonprogrammet

Om skolval, stadsutveckling och hur det är att leva i Fisksätra.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap