UR Samtiden - Max Tegmark - Vårt matematiska universum

Föreläsning · 1 tim 19 min
Utbildningsnivå: Folkhögskola / Studieförbund
Skolämne: FysikAstronomi
  • Föreläsare: Max Tegmark
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer