series

UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Inspelat på Malmö högskola den 15 och 16 december 2014.

• Universitet

• Musik, Musikanvändning och påverkan

Hiphop och pedagogik

UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning
Föreläsning · 42 min
  • Föreläsare: Bettina Love
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer