series

UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Inspelat på Malmö högskola den 15 och 16 december 2014.

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper