series

UR Samtiden - Elevhälsa

Föreläsningar från Elevhälsa 2015. Hölls i Göteborg den 27-28 januari.

• Universitet

• Pedagogiska frågor

Samarbete skola och föräldrar

UR Samtiden - Elevhälsa
Föreläsning · 57 min
  • Föreläsare: Sofia Norberg
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer