series

UR Samtiden - Forskar-Grand Prix 2014

• Universitet

• Fysik

Elektronernas hemliga liv

UR Samtiden - Forskar-Grand Prix 2014
Föreläsning · 4 min
Utbildningsnivå: Universitet
Skolämne: Fysik
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer