series

UR Samtiden - När en förälder dör

• Universitet

• Psykologi och filosofi, Psykologi, Samhällskunskap, Familj och samlevnad, Barn

Barntraumateamets stöd vid plötslig död

UR Samtiden - När en förälder dör
Föreläsning · 21 min
  • Föreläsare: Lena Liedholm Lars Widén
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer